Logo SWA

Hasło dostępu dla gości: SWA_planowanie (goście nie mogą oglądać  ani rozwiązywać quizów).


Kurs jest formą doskonalącą dla kadry poziomu drużyny (drużynowych i przybocznych), którego celem jest uporządkowanie i utrwalenie wiedzy dotyczącej potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży.

Szkolenie może być wykorzystane jako powtórzenie wiedzy zdobytej podczas kursów przewodnikowskich i drużynowych, jak i może stanowić samodzielną część tychże kursów (w takim wypadku warto zorganizować tradycyjne podsumowanie podczas części stałej kursu).Kurs jest częścią warsztatów "Sytuacje intymne w pracy wychowawczej". Jego celem jest przypomnienie, uporządkowanie i utrwalenie wiedzy dotyczącej potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży.