E-learning Kursu Instruktorskiego HSR 2023.
Zapraszamy! 
Powodzenia! 

Kurs ten skierowany jest do uczestników Hybrydowego Kursu Podstaw Pierwszej Pomocy HSR, którzy ukończyli pierwszą część tego kursu - Webinarium.  Zawiera on materiał filmowy demonstrujący techniki udzielania pierwszej pomoc, które demonstrowane były podczas webinarium. Ich ponowne obejrzenie może być przydatne przy przygotowaniu się do części praktycznej Hybrydowego Kursu Podstaw Pierwszej Pomocy HSR. 

Życzymy miłego oglądania i do zobaczenia na zajęciach praktycznych :) 

Jest to pierwsza z trzech części Hybrydowego Kursu Podstaw Pierwszej Pomocy HSR. Po jej ukończeniu, będziesz mógł wziąć udział w drugiej części kursu, która odbędzie się w formie Webinarium, prowadzonego za pośrednictwem aplikacji MS Teams. 

Celem HKPPP jest:

  • wykształcenie umiejętności samodzielnego udzielania pierwszej pomocy,
  • wypracowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych poprzez uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka,
  • szerzenie idei niesienia bezinteresownej pomocy,
  • wykształcenie postawy właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożeń
Kurs (HKPPP) realizuje wymaganie niezbędne do zamknięcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki: „Ukończenie minimum 15-godzinnego kursu pierwszej pomocy zawierającego zajęcia praktyczne”, zgodnie z uchwałą nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dn. 2.10.2016 w sprawie systemu stopni instruktorskich.

Zapraszamy!